GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Šlakhamr s expozicí hamerského řemesla, Hamry

Popis

Šlakhamr s expozicí hamerského řemesla, Hamry

Kolonizace Novoměstska a Žďárska je spojena s těžbou a zpracováním železné rudy. O rozvoj železářství v tomto regionu se zasloužil cisterciácký řád ve Žďáře, který založil okolo desítky hamrů. Jedním z nich byl i Šlakhamr, fungující zřejmě již ve 14. století až do druhé poloviny 17. století. Poté je v pramenech uváděn jako grunt či tvrz s mlýnem. Činnost mlýna ukončila před druhou světovou válkou tragická smrt mlynáře. Od roku 1976 je majitelem objektu Technické muzeum v Brně, které zde po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2011 otevřelo pro veřejnost novou expozici hamernictví.
Dnešní podoba mlýna je dílem poměrně náročné klasicistní přestavby cca z poloviny 19. století. Areál je komplexem několika objektů, které uzavírají obdélný dvůr. Nejvýraznější hmotu tvoří vlastní objekt mlýnice, která je rozdělena podle klasického schématu na část obytnou a provozní. Protější stranu dvora tvoří objekty hospodářské s otevřenou kůlnou. Vodní náhon, zčásti vytesaný ve skále, je veden podél hlavní budovy ze severní strany. Krytá mlýnice z lomového kamene přiléhá k hlavní budově ze západu. Dnes je zde umístěna replika původního vodního kola na svrchní vodu obkročné konstrukce. Expozice odkazují na bohatou železářskou tradici žďárského regionu. Připomínají historii hamru, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. století. Návštěvníkům je během prohlídky předvedena ukázka chodu bucharu a dalších zařízení poháněných dvěma vodními koly. Dozvědí se jakým způsobem středověcí železáři získávali základní suroviny, tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo, a jaký byl sortiment produktů hamrů. Část expozic je věnována posledním obyvatelům objektu – mlynářské rodině Brdíčků.


Kontaktní informace

  • Adresa: Šlakhamr
  • GPS: 49° 33' 58.4316" N 15° 52' 42.7476" E
  • Otvírací doba: červen - září: út - ne 9-17, říjen so-ne 9-17, poslední prohlídka začíná v 16 h

Kde toto místo najdete?

Javascript is required to view this map.