GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Radešín

Popis

Radešín

Základní údaje: 115 obyvatel, 530 m n.m., 12 km jižně od Nového Města, spojení do obce autobusem, autem. V obci je prodejna smíšeného zboží.
Radešín leží na červené turistické značce.
 
Historie
Počátky obce jsou spojeny se žďárským cisterciáckým klášterem. Klášter pro zajištění své činnosti zakládal na území, které mu patřilo, hospodářské dvory, tzv. grangie. V místě dnešní obce Radešín byl tento klášterní dvůr založen pravděpodobně již ve 14. století. Okolo dvora začala postupně vyrůstat nová obec. Název obce patrně souvisí s hradem či hradbami, v historických pramenech se objevuje název Hradešín. V minulosti byl Radešín přičleněn k obci Bobrová. Od roku 1990 je opět samostatnou obcí. 
 
Zajímavosti z historie
Významným datem v historii obce je rok 1597, kdy žďárský klášter prodal svůj hospodářský dvůr vladykovi Samuelu Radešínskému z Radešovic. Nový majitel podnítil založení obce Radešín, postavil tu renesanční tvrz, pivovar a založil oboru. Pivovar stával v místě dnešního hotelu na břehu rybníka, který po něm nese jméno „Pivovarský“.
 
Pečeť obce
V roce 1667 dostala obec vlastní pečeť, ve znaku má dvě hradební věže.
 
Stavební památky
Okolo roku 1600 byla v Radešíně postavena renesanční tvrz, která byla později postupnými přestavbami a přístavbami změněna na zámek. V roce 1720 nechal žďárský opat Václav Vejmluva k zámku přistavět ústřední jednopatrové křídlo. Roku 1826 získala zámek rodina Schneiderů a následně jejich potomci z rodu Duré. V roce 1827 byl zámek klasicistně upraven, přestavěn byl severní zámecký trakt a rozšířen zámecký park. Z původní renesanční tvrze se dochovala přízemní část ve východním křídle zámku. V současné době je zámek centrem balonového létání a je postupně rekonstruován.
 
U zámku stojí kamenná socha sedícího Krista z roku 1764, která připomíná památku opata Bernarda z Hemnetů. Socha zachycující sedícího Krista je ojediněná.
 
Na konci obce po pravé straně silnice směrem do Bobrůvky se zachovala zděná dvanáctiboká stodola se středovým průjezdem a dvěma šestibokými přístodolkami po stranách. Středový průjezd neboli mlat původně sloužil k výmlatu obilí a do přístodolku neboli perny se ukládala vymlácená sláma. Vznik polygonálních stodol bývá odvozován od konstrukce z prostých tyčí, slámy či větví, chránících kruhový stoh. Od konce 16. století začali tesaři stavět tyto stavby s vícebokými stěnami jako pevné roubené konstrukce. Z jejich kdysi bohatého výskytu zejména na Vysočině se dochovaly pouze nepatrné zbytky, na Novoměstsku stojí pouze jediná.
 
Uprostřed obce stojí kaplička postavená v letech 1884-1887. Naproti kapličce stojí sýpky z doby císaře Josefa II.
 
U silnice do Bobrové stojí boží muka z první poloviny 19. století.
 
Letní aktivity
Pěší turistika, cykloturistika, houbaření, koupání v koupališti v Řečici (6 km) nebo ve Velkém sklenském rybníku (3 km)
 
Zimní aktivity
Upravené běžecké lyžařské trasy (vzdálené 13 km), Sjezdovka Harusův kopec (vzdálená 14 km)
 
 


Kontaktní informace

  • GPS: 49° 28' 11.6724" N 16° 5' 22.4268" E

Kde toto místo najdete?

Javascript is required to view this map.