GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

PŘÍRODA

Milovské Perničky (757 m)

GPS:
49° 41' 35.628" N 16° 5' 13.506" E
Popis:

Na vrcholu Milovských Perniček, kterým se též říká Velké Perničky, jsou zvláštní prohlubně, tzv. perničky. Jedná se o skalní mísy o průměru 20-87 cm a hloubce 6-30 cm, které vznikly mrazovým zvětráváním. Jejich původ byl ...

Mlynářova lípa

GPS:
49° 45' 40.7088" N 16° 4' 9.8148" E
Popis:

Obvod kmene 610 cm, výška 33 m, stáří asi 320 let.

Na Skále - Vávrova skalka

GPS:
49° 35' 14.9136" N 16° 6' 14.1156" E
Popis:

Geomorfologicky význačný izolovaný rulový skalní útvar nazývaný Vávrova skalka modelovaný mrazovým zvětráváním je výjimečně situován mimo zalesněné hřbety Žďárských vrchů a tvoří pohledově exponovanou ...

Naučná stezka Metodka

Popis:

Značená naučná stezka vede po vrstevnici kolem vrchu Metodka (788 m). Na stezce můžete obdivovat lidovou architekturu, přírodní krásy a daleké výhledy, dozvíte se o zdejší partyzánské činnosti za II. světové války i o tajemném ...

Naučná stezka Žákova hora

Popis:

Na vrcholu Žákovy hory se nachází geodetický bod pro měření nadmořských výšek, přesného tvaru země a pohybů zemské kůry. Na úbočí kopce se zachoval ojedinělý jedlobučinový prales, který je od roku 1933 chráněn jako ...

Pajkrův dub

GPS:
49° 40' 44.2524" N 16° 11' 26.9016" E
Popis:

Strom najdete u domu č. 22. Obvod je 545 cm, výška 25 m, stáří přes 300 let.

Park Koruna

Popis:

Ve svahu nad loukou mezi novoměstskými rybníky Klečkovcem a Cihelským byl vysázen na počest padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. Během I. světové války park velmi zpustl. Obnoven byl díky Okrašlovacímu spolku ...

Park na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě

Popis:

Park kolem kašny se sochou sv. Anny byl vysazen v roce 1888 na počest čtyřicetiletého panování císaře Františka Josefa I. O jeho založení se zasloužili zejména první ředitel měšťanské školy Josef Šimek a stavitel a pozdější starosta města ...

Park u nemocnice v Novém Městě na Moravě

Popis:

Provoz nemocnice byl zahájen v roce 1940. Na dobových fotografiích z roku 1945 jsou již zachyceny sadové úpravy v jejím okolí. Od podzimu roku 2013 do roku 2015 čeká park důkladná revitalizace. Nemocné a staré stromy budou nahrazeny novou výsadbou. ...

Pasecká skála

GPS:
49° 36' 56.6244" N 16° 4' 54.8112" E
Popis:

Vrcholový skalní útvar nedaleko silnice z Nového Města na Moravě na Sněžné severovýchodně od obce Rokytno. Je ukázkou mrazového zvětrávání rul v periglaciálních podmínkách pleistocénu. Na balvanitých sutích kolem skal ...

Javascript is required to view this map.