GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Rašeliniště a podmáčené louky

Babínský rybník

GPS:
49° 32' 37.7268" N 15° 53' 50.5968" E
Popis:

Fragmenty rašeliniště se stabilní populací vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). Jedna ze dvou lokalit tohoto druhu v CHKO Žďárské vrchy.

Branty

GPS:
49° 36' 27.5436" N 15° 48' 35.118" E
Popis:

Podmáčená a prameništní louka s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů organismů se nachází mezi obcemi Malá Losenice a Vepřová v jihozápadní části CHKO Žďárské vrchy

Dářská rašeliniště

GPS:
49° 39' 2.2536" N 15° 53' 16.6092" E
Popis:

Cenný komplex rašelinných ekosystémů, jediná lokalita blatkového boru na Českomoravské vrchovině. Rašeliniště typu přechodového vrchoviště, v němž se zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky (Pinus rotundata) a řada ...

Díly u Lhotky

GPS:
49° 34' 12.3348" N 16° 0' 29.196" E
Popis:

Rašelinné, smilkové a pcháčové louky s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně vstavačovitých v pramenné oblasti jednoho z potůčků mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě v jižní části CHKO ...

Pernovka

GPS:
49° 35' 3.7248" N 16° 3' 5.238" E
Popis:

Prameništní rašelinná louka v turistickém centru Žďárských vrhů, v lese Ochoza nedaleko dějiště Světového poháru v běžeckém lyžování u Ski hotelu u Nového Města na Moravě, hostí bohatou populaci masožravé rosnatky ...

Pod Kamenným vrchem

GPS:
49° 37' 0.8796" N 15° 53' 55.0788" E
Popis:

Komplex rašeliniště, rašelinných, pcháčových a smilkových luk navazující na Kamenný rybník u obce Polnička na Žďársku. Při vypuštění dna během vegetační sezónu (tzv. letnění) se zde objevuje vegetace obnažených den s ...

Radostínské rašeliniště

GPS:
49° 39' 38.6604" N 15° 52' 59.9232" E
Popis:

Přechodové vrchoviště, na jehož dříve těžené části dochází k přirozené sekundární sukcesi rašeliništních společenstev. Rezervace leží na území CHKO Žďárské vrchy mezi obcemi Radostín a Vojnův Městec. Je domovem ...

Sklenské louky

GPS:
49° 36' 35.352" N 15° 59' 56.4432" E
Popis:

Komplex vlhkých, rašelinných a smrkových luk s prameništi s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů u obce Sklené v CHKO Žďárské vrchy. Výskyt tří druhů vstavačovitých rostlin. Lokalita je zčásti ...

Javascript is required to view this map.