GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

PAMÁTKY

Památný dům čp. 32, Nové Město na Moravě

Popis:

Řadová barokní jednopatrová stavba z 18. stol. s kruhovou baštou na nároží vystupující do ulice. Jednalo se o sídlo novoměstského starosty J. Jelínka, významného mecenáše světového sochaře J. Štursy. Nachází se ...

Památný dům čp. 4, Nové Město na Moravě

Popis:

Jedná se o jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu se zajímavými rozsáhlými dvouúrovňovými gotickými sklepy. V tomto domě se nacházel městský pivovar. V 16. stol. vlastnil dům Pavel Janků, jenž stál od roku 1591 v čele městské rady. ...

Památný dům čp. 47, Nové Město na Moravě

Popis:

Jedná se o jednopatrovou řadovou pozdně barokní stavbu postavenou štítem do ulice s hladkou fasádou členěnou podezdívkou. Původní dispozice je snad z roku 1763. V roce 1873 zde byla uvedena do provozu první telegrafní stanice. Dům se nachází ve Žďárské ...

Památný dům čp. 6, Nové Město na Moravě

Popis:

Měšťanský dům jako jeden z nejstarších privilegovaných domů vlastnili řezníci. Podoba domu se zaklenutím v přízemí i v prvním patře pochází ze 17. století. Fasáda byla do současné podoby upravena v 19. století. 

Památný dům čp. 8, Nové Město na Moravě

Popis:

V 16. století patřil dům významnému novoměstskému rodu Věcovských. V roce 1719 se do domu přiženil Jan Ondřej Karel Monse, městský sindik, který za bavorsko - saské války (1741-1742) hrdinně hájil zájmy města. Jeho syn Josef Vratislav Monse byl ...

Památný dům čp.133, Nové Město na Moravě

Popis:

Budova z 2.poloviny 19. století je dochována v autentické podobě s ojedinělým členěním hlavního průčelí a s řadou hodnotných uměleckořemeslných prvků v interiéru. V domě jsou pořádány drobné kulturní aktivity. Nachází se na ...

Pamětní desky

GPS:
49° 33' 49.986" N 16° 4' 26.7276" E
Popis:

Skleněné pamětní desky byly odhaleny před kulturním domem 19. června 2010 upříležitosti 32. setkání Nových Měst Evropy, které se od roku 1979 koná každoročně v jiném evropském Novém Městě. Na deskách najdete celkem 36 měst a obcí z Německa, ...

Pazderna na Křižánkách

GPS:
49° 41' 17.9628" N 16° 3' 39.726" E
Popis:

Pazderny sloužily v minulosti ke zpracování lnu, vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzplanutí ohně, se kterým se v objektu pracovalo, byly stavěny v dostatečné vzdálenosti od hmoty samotného statku hospodáře nebo nejlépe někde na okraji vsi. Ne jinak tomu je i u pazderny v ...

Podmedlovský mlýn

GPS:
49° 37' 8.4792" N 16° 3' 48.7764" E
Popis:

Původně barokní stavba mlýna z 2. poloviny 18. století byla výrazně poznamenána klasicistní přestavbou. Vodní pohon zajišťoval zdejší potok Medlovka. Dnes již většina hospodářských budov včetně technického zázemí neexistuje. K ...

Poeziomat

GPS:
49° 33' 46.6056" N 16° 4' 32.1312" E
Popis:

Jukebox poezie, který spustí zdarma pro každého, kdo stiskne tlačítko výběru. V nabídce jsou například verše Bohuslava Reynka, Vladimíra Holana, Petra Hrušky, Karla Kryla a dalších. Jedná se o projekt spolku Piána na ulici, jehož nápady ...

Javascript is required to view this map.