GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Technické památky

Vesnice ve Žďárských vrších se již od 17. století staly základem manufakturní výroby skla, železa i kvalitní hrnčiny. K tomuto rozvoji podnikání přispěly významnou měrou místní suroviny: mohutné lesní porosty, železná ruda, kterou bylo možno povrchově těžit, i dobrá hrnčířská hlína. Většina ze sklářských a železářských hutí a hamrů byla opuštěna a převážně zničena. Přesto se však uchovaly cenné pozůstatky těchto technických staveb v Kadově, Křižánkách, na Milovech, v Hamrech a jinde.

Areál historické železárny, Milovy

GPS:
49° 40' 0.9408" N 16° 5' 38.0724" E
Popis:

Areál historické železárny tvoří několik objektů – správní budova, hospoda a chlévy, stodola, špýchar, haltýř, dráthamr a sklep. Dominantou celého areálu byla v 18. století vysoká pec s hamrem a drátovnou. Původní ...

Kovárna s pilníkářskou dílnou, Křižánky

GPS:
49° 41' 15.7416" N 16° 3' 51.1884" E
Popis:

Někdejší typické spojení domu s prostorami, kde se provozovala řemeslná živnost, je dnes již téměř raritou. Venkovský dům čp. 26 spojuje v sobě prostory obytné, pilníkářskou dílnu a kovárnu s dosud zachovanými částmi vybavení. Dům je ...

Pazderna na Křižánkách

GPS:
49° 41' 17.9628" N 16° 3' 39.726" E
Popis:

Pazderny sloužily v minulosti ke zpracování lnu, vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzplanutí ohně, se kterým se v objektu pracovalo, byly stavěny v dostatečné vzdálenosti od hmoty samotného statku hospodáře nebo nejlépe někde na okraji vsi. Ne jinak tomu je i u pazderny v ...

Podmedlovský mlýn

GPS:
49° 37' 8.4792" N 16° 3' 48.7764" E
Popis:

Původně barokní stavba mlýna z 2. poloviny 18. století byla výrazně poznamenána klasicistní přestavbou. Vodní pohon zajišťoval zdejší potok Medlovka. Dnes již většina hospodářských budov včetně technického zázemí neexistuje. K ...

Šlakhamr s expozicí hamerského řemesla, Hamry

GPS:
49° 33' 58.4316" N 15° 52' 42.7476" E
Popis:

Kolonizace Novoměstska a Žďárska je spojena s těžbou a zpracováním železné rudy. O rozvoj železářství v tomto regionu se zasloužil cisterciácký řád ve Žďáře, který založil okolo desítky hamrů. Jedním z nich byl i Šlakhamr, ...

Tírna lnu u Jimramova

GPS:
49° 38' 8.0304" N 16° 12' 56.1816" E
Popis:

V údolí potoka Fryšavky se nachází unikátní objekt tírny lnu a sušárny. Nevelká stavba tírny lnu je zděným a částečně roubeným objektem, který je zajímavý především svojí válcovitou ...

Vahadlová studna, Fryšava

GPS:
49° 37' 50.34" N 16° 2' 52.8684" E
Popis:

Jedna z mála dochovaných vahadlových studní na Vysočině tvoří spolu s roubeným domem malebný celek. Ačkoli je umístěná na zahradě za domem, je dobře viditelná ze silnice procházející obcí.

Vápenka u Trhonic

GPS:
49° 38' 25.9296" N 16° 14' 26.2428" E
Popis:

Používání vápna se v prostředí lidových staveb začalo masově rozšiřovat zejména od konce 18. století. Vypálené vápno se skladovalo přímo u chalup zasypané v jámách, kde i několik let zrálo. Kvalitní materiál ...

Vodní mlýn, Petrovice

GPS:
49° 32' 41.7768" N 16° 4' 4.8324" E
Popis:

Areál mlýna se nachází při potoku Bobrůvka. Jedná se o raně barokní stavbu s velmi cennou fasádou. Historie původního objektu zjevně sahá až do doby první poloviny 15. století. Mlýn byl výrazně přestavěn a rozšířen na sklonku 17. ...

Vodní mlýn, Trhonice

GPS:
49° 37' 47.1288" N 16° 14' 53.4804" E
Popis:

Ojedinělý roubený mlýn z konce 18. století byl částečně přezděný v roce 1843. K mlýnu náležela i pila a olejna, jejichž technologie se částečně dochovaly. Většina budov je patrová, mlýnice, částečně zapuštěná do svahu, je ...

Javascript is required to view this map.