GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Lidová architektura

Krajina, sídlo a lidská obydlí tvoří po staletí jednotu. Žďárské vrchy jsou dokladem této dějinné skutečnosti. Patří k územím neobyčejně bohatým na uchované doklady tradiční lidové zástavby. Vedle vsí staršího původu s pravidelnou zástavbou, mezi něž patří Maršovice, Herálec a Svratka, se v krajině setkáváme se sídly s rozptýlenými usedlostmi výrazně ovlivněnými zdejším terénem. Do této skupiny patří například Blatiny, Křižánky a Samotín.

Maršovice dům čp. 52

Popis:

Venkovská usedlost pochází z 19. století s pozdějšími úpravami. Stavení patří k hodnotné skupině vesnických budov.

Památková rezervace Betlém

GPS:
49° 45' 37.7172" N 15° 54' 27.9864" E
Popis:

Ojedinělý soubor převážně roubených staveb přímo v centru města Hlinska. Na pravém břehu řeky Chrudimky vznikaly od poloviny 18. století příbytky drobných řemeslníků, především hrnčířů a tkalců.

Rokytno Panský ovčín - tvrz čp. 23

Popis:

Přízemní volně stojící budova je umístěna v polích u obce na samotě Čáslav. Stavba je v jádru ze 17. století s pozdějšími úpravami. Jedná se o příklad nenáročné dispozice tvrze.

Roubené stavby

Popis:

Ke stavební kultuře kraje patří schopnost využít zdejších přírodních zdrojů a stavět z materiálu, který je dosažitelný a poměrně snadno opracovatelný. Kvalitní vyzrálé dřevo z místních jedlí a smrků vytvářelo v rukou ...

Veselý kopec

GPS:
49° 45' 39.114" N 15° 50' 16.1592" E
Popis:

Skanzen lidových staveb a řemesel na Veselém kopci představuje historický obraz lidových obydlí, která zapadají do zdejší drsné, avšak zároveň krásné podhorské krajiny. Skanzen je zaměřen na zachování a připomenutí ...

Vesnická památková rezervace Krátká - Naučná stezka

Popis:

Vesnice Krátká vznikla v první třetině 18. století jako obytná kolonie lesních dělníků. V neveliké obci najdeme roubené i zděné domy s hospodářským zázemím z 18. a 19. století, které svým ztvárněním ...

Vesnická památková rezervace Křižánky - Pilníkářská stezka

Popis:

Vesnická památková rezervace Křižánky se rozprostírá po obou stranách řeky Svratky a historická zemská hranice dělí obec na českou a moravskou část. Křižánky jsou horskou vesnicí s rozptýlenou zástavbou , jež je tvořena převážně ...

Zděné statky a rychty

Popis:

Nejstarší uchované zděné statky patřily rychtářům, s jejich osobitými rodovými právy a postavením v čele obce. Ke skutečným perlám stavebního umu a řemeslných schoplností patří rychtářské usedlosti dvorcového typu se ...

Javascript is required to view this map.