GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Milovy

Popis

Milovy

Základní údaje: 7 obyvatel, 600 m n.m., 17 km severně od Nového Města, spojení do obce autobusem, autem.
Milovy leží na zelené turistické značce v CHKO Žďárské vrchy. Informační kiosek je umístěn na Milovské restauraci.
 
Historie
Obec vznikla po obou stranách řeky Svratky v místech, kde řeka tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Moravou. Odtud pochází pojmenování České Milovy a Moravské Milovy. České Milovy vznikly v 17. století na území rychmburského panství, dnes patří České Milovy k obci Křižánky. Moravské Milovy, dnes běžně označované pouze jako Milovy, vznikly v roce 1731 na území novoměstského panství, kdy tři poddaní dostali od vrchnosti svolení postavit si chaloupky na břehu Milovského rybníka. Ten byl založen již v roce 1610 majitelem novoměstského panství Vilémem Dubským z Třebomyslic. Od roku 1850 patří Moravské Milovy k obci Sněžné. Název Milovy dostala obec podle zdejších pozemků, které jsou v historických pramenech uváděny jako louky a potok „Milejovi“.
 
Zajímavosti z historie
V roce 1835 byla v Českých Milovech pod skalním útvarem Čtyři palice založena sklárna, která v 19. století exportovala své výrobky do celého světa. Na světové výstavě ve Vídni v roce 1873 získalo milovské sklo první cenu. Provoz sklárny byl ukončen v roce 1886. Její výrobky jsou vystaveny v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě.
 
V roce 1935 byl na břehu rybníka postaven turistický hotel, a tím položen základ současnému rekreačnímu využití této oblasti. V roce 1989 byl vedle původního hotelu postaven nový hotelový komplex Orea 9 skal. Původní turistický hotel byl rekonstruován a dnes je zde Milovská restraurace.
 
Technické památky
Okolo roku 1741 byla na Moravských Milovech pod hrází rybníka postavena železářská huť s vysokou pecí, zkujňovací výheň s hamerským kladivem a drátovnou (čp. 5). Drátovna vyráběla drát na tzv. protahovačkách. Do roku 1790 zde byl postaven také vrchnostenský dvůr (čp. 1) s hospodářskými budovami a v sousedství hospoda s chlévy (čp. 6). Na protější straně silnice stojí dvoupodlažní budova špýcharu, kde se sušilo obilí, a drobná stavba bývalého haltýře. Vysoká pec byla v provozu asi do roku 1830, zkujňovací výheň s hamerským kladivem a drátovnou až do roku 1869. Původní technické objekty převážně zanikly, přesto je areál cenným pozůstatkem železářské činnosti i dokladem počátků zprůmyslnění této činnosti na Žďársku.  
 
Zajímavosti okolí
Místu, kde řeka Svratka vytváří meandrující tok, se říká „Rychtářky“. Řeka se zde každé jaro rozlévá ze svého koryta a zaplavuje okolní podmáčené louky.
 
V lese nad Milovským rybníkem se tyčí Malínská skála (813 m), z jejího vrcholu jsou severním směrem vidět Křižánky, na obzoru pak kupole meteorologické stanice na Otavově kopci ve Svratouchu.
Nad Českými Milovami v lese stojí skalní útvar Čtyři palice (732 m), který se skládá ze tří samostatných skalních bloků (Děvín, Paličatá a Tvrz). Čtyři palice jsou vyhledávaným horolezeckým terénem.
 
Letní aktivity
Pěší turistika, cykloturistika, houbaření, horolezectví, koupání v Milovském rybníku, vyjížďky na koních
(Jezdecký klub Blatiny 2 km), minigolf, volejbalové hřiště a tenisové kurty u hotelu Orea 9 skal
 
Zimní aktivity
Upravené běžecké lyžařské trasy, krytý bazén, sauna a posilovna v hotelu Orea 9 skal
 


Kontaktní informace