GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Městská památková zóna Jimramov

Popis

Městská památková zóna Jimramov

Historiské jádro městyse se soustřeďuje kolem dlouhého a úzkého náměstí nálevkovitého tvaru, kterým kdysi procházela stará stezka jdoucí proti proudu řeky Svratky od Dalešína. Většina domů se dnes honosí fasádami v historizujících slozích 19. století. Dominantami památkové zóny je renesanční zámek, klasicistně přestavěný v 18. století, a kostel narození Panny Marie. Městskou památkovou zónou, která byla vyhlášena v roce 1990, vede prohlídkový okruh s 11 zastaveními. Ta jsou označena na fasádách objektů.
 
1. Bývalá škola "U sv. Jana“
Budova byla vystavěna hrabětem Antonínem Belcredi v roce 1801 v klasicistním slohu a sloužila jako škola až do roku 1986. V současné době je ve škole Výstavní síň a Síň rodáků, v níž najdete mimo jiné různá knižní vydání Broučků od Jana Karafiáta. Podle této knížky
natočil loutkař Jiří Trnka v 60. letech filmové Broučky. Loutkový výjev, který je dnes vystaven v Jimramově vytvořil Jiří Trnka původně již pro světovou výstavu Expo 1938 v New Yorku. Kvůli válce se však výstava nekonala a Broučci tak byli vystaveni až na světové výstavě Expo 1958 v Bruselu.

2. Christianeum
Budova Christianeum je bývalým klášterem. Ten byl postaven v letech 1885 až 1889 hrabětem Belcredi na počest jeho choti Kristiny hraběnky Nosticové a nazván"Christianeum". Dříve zde působil řád školních sester, který tu provozoval dětskou opatrovnu a školu ručních prací pro dívky odrostlé obecné škole. Od roku 2003 zde funguje Fyzioterapeutické a školící centrum.
 
3. Radnice
Radnice je pravděpodobně nejstarším domem v Jimramově. Budova byla původně renesanční, později byla přestavěna v klasicistním slohu. Nad vchodem vidíte znak městečka, který tvoří renesanční štít se třemi stříbrnými hroty představujícími tři kopce, a to Holý vrch, Padělek a Prosičku. V 18. století byly do znaku pro ozdobu doplněny tři zlaté hvězdy.
 
4. Jimramovský zámek
Za zakladatele zámku je považován Pavel Katarin z Kataru, který koupil jimramovské panství v roce 1588. Ten postavil dnešní jižní a východní křídlo zámku. V 18. století bylo postaveno křídlo severní a krytá nadzemní chodba spojující zámek s nedalekým katolickým kostelem. Poslední západní křídlo bylo postaveno až na přelomu 18. a 19. století, kdy majitelem panství byl již italský rod Belcredi. Dostavbou posledního křídla vzniklo čtvercové nádvoří s kašnou uprostřed. V letech 1948 až 1991 sídlilo v zámku železniční učiliště. Po restituci v roce 1991 byl rodu Belcredi majetek zkonfiskovaný v roce 1948 opět navrácen. Zámek je veřejnosti nepřístupný.
 
5. Rodný dům bratří Mrštíků
Rodný dům spisovatelů Aloise a Viléma Mrštíků stojí na skalnatém ostrohu nad soutokem Svratky s Fryšávkou. Zde podle pověsti kdysi stávala tvrz pánů z Pernštejna. Ve skále pod domem byla v roce 1927 osazena pamětní deska od akademického sochaře Julia Pelikána.
 
6. Katolický kostel
Katolický kostel Narození Panny Marie stojí na místě původního gotického kostela, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1361. Kostel i s věží byl několikrát přestavěn. Kolem roku 1740 byl propojen se zámkem krytou nadzemní chodbou vedoucí přímo do oratoře kostela.
 
7. Evangelický kostel
Na místě dřívější evangelické modlitebny byl v letech 1789 až 1791 postaven evangelický kostel. Kostel původně neměl věž, ta byla přistavěna až později v empírovém stylu. Při opravě v 1987 kostel vyhořel, ale díky sbírkám mezi domácími i zahraničními věřícími byl po roce opět obnoven. Nové varhany jsou darem helvetů ze Švýcarska.
 
8. Hrobka Belcredi
K jimramovskému zámku patří i novogotická kamenná hrobka rodu Belcredi stojící na svahu kopce Padělek. Hrobka pochází z roku 1869. Nad jejím vchodem je latinský nápis znamenající Blaženi mrtví, kteří zemřeli v pánu. Ve hrobce je malý oltář a velký dřevěný kříž. Z 15 dubových rakví v ní umístěných je nejmladší ta, v níž spočívá hrabě Ludvík Belcredi.
 
9. Funkcionalistická vila
Funkcionalistická vila lékaře Josefa Železného stojí u mostu přes řeku Svratku. Jejími architekty byli žáci Josefa Gočára, Jaroslav Kincl, Lev Krča a Stanislav Tobek. Výrazným motivem stavby je neobvyklá markýza nad vstupem. Vila z roku 1936 v typicky funkcionalistickém stylu s plochou střechou a terasou je na Novoměstsku zcela ojedinělá.
 
10. Rodný dům Jana Karafiáta
V domě čp. 10 se v roce 1846 narodil Jan Karafiát, autor nezapomenutelných příběhů Broučků. Od roku 1876, kdy publikace vyšla poprvé, se dočkala stovek vydání po celém světě. Jan Karafiát nebyl jen spisovatelem, ale především evangelickým farářem. Snad i proto odkázal autorská práva na tuto knihu církvi českobratrské, která díky tomu mohla finančně podporovat vydání Bible a církevních tisků. Pamětní deska z roku 1936 pochází od výtvarníka Anýže.
 
11. Dům U Slunce
Dům postavený na konci 16. století sloužil od roku 1871 jako hostinec. V roce 1678 se zde narodil Karel Slavíček, jezuita, matematik, astronom a hudebník. Slavíček působil jako astronom téměř 20 let na císařském dvoře v Pekingu, kde je také pochován nedaleko městského paláce. Na jeho rodném domě v Jimramově byla v roce 1995 umístěna pamětní deska.


Popis trasy


Mapa trasy