GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Krátká

Popis

Krátká

Základní údaje: 24 obyvatel, 710 m n.m., 12 km severně od Nového Města, spojení do obce autobusem, autem.
Krátká leží v CHKO Žďárské vrchy. Informační kiosek je umístěn u Ekologického informačního centra (bývalá rychta čp. 12).
 
Historie
Obec vznikla na území novoměstského panství na počátku 18. století, kdy hraběnka Hohenzollernová povolila lesním dělníkům si na vykácené části lesa Teplá postavit domky. Obec byla nejprve pojmenována po části lesa Teplá, ale již v roce 1735 je označována jako Krátká, a to zřejmě pro její nezvykle ucelený ráz. Krátká byla dvakrát přičleněna k obci Kadov, mimo tato období byla samostatná. Od roku 1992 je částí obce Sněžné.
 
Zajímavosti z historie
Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se uvažovalo o tom, že by se Krátká stala střediskem evangelíků ze severní části novoměstského panství. Měla se tu stavět modlitebna a evangelický hřbitov. Bylo vybráno místo, zpracovány plány a přivezeno dřevo na stavbu. Tomuto záměru se ale začali vzpírat obyvatelé Sněžného a Líšné, kteří chtěli postavit motlitebnu ve Sněžném. Kvůli jejich nátlaku se nakonec modlitebna na Krátké nepostavila.
 
V okolí obce se těžila železná ruda pro kadovské železárny, jeden z dolů byl za obcí po pravé straně silnice směrem ke Sněžnému.
 
Pečeť obce
V roce 1764 dostala obec pečeť, ve znaku je korunovaný zkřížený špičák se sekerou.
 
Památky lidové architektury

V Krátké se dochoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury ve zdejší oblasti, proto byla také obec prohlášena vesnickou památkovou rezervací. K nejcennějším stavbám na Krátké patří bývalá rychta čp. 12 a roubené stavení čp. 4 z 19. století, které má střechu krytou šindelem. Rychta pocházející z 18. století patří k nejstarším stavbám v obci. Nad zděnou přízemní částí vyrůstá dřevěné patro s mansardovou střechou krytou šindelem.
 

U silnice ke Sněžnému byla v roce 1902 postavena kaplička zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi.
 
Co navštívit
Ekologické informační centrum v bývalé rychtě, kde si můžete prohlédnout zajímavou expozici o ochraně přírody v CHKO Žďárské vrchy. Centrum je otevřeno v červnu a září o víkendech, v červenci a srpnu od úterý do neděle. K dispozici zde je pohádkový průvodce Krátkou. Domácí skřítci, vodníci i víly vás provedou  po 1 km dlouhé naučné stezce a poví vám i vašim dětem, jak zde lidé dříve žili.
 
Zajímavosti okolí
Po původním názvu obce zůstal pojmenován vrch Teplá (782 m), který je od ní vzdálen 1,5 km severozápadně. Cestou k vrcholu jsou po obou stranách silničky patrné zbytky kamenic a mezí, které vznikaly v období pozdní kolonizace v 18. století a rozčleňovaly louky, pole a pastviny.
 
Každoroční akce
Tradiční řemeslný jarmark u bývalé rychty se koná v sobotu v polovině měsíce června.
Slavnostní mše v kapličce v den svátku sv. Cyrila a Metoděje (5. července).
 
Letní aktivity
Pěší turistika, cykloturistika, houbaření, vyjížďky na koních (Jezdecký klub Blatiny)
 
Zimní aktivity
Upravené běžecké lyžařské trasy


Kontaktní informace

  • GPS: 49° 38' 28.6404" N 16° 5' 46.8384" E

Kde toto místo najdete?

Javascript is required to view this map.