GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

Štursa Jan

Description

Štursa Jan

akademický sochař  
*15.5.1880 Nové Město na Moravě – +2.5.1925 Praha
Po absolvování kamenosochařské  školy v Hořicích studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Josefa Václava Myslbeka, který si ho vybral jako svého nástupce. Štursa se stal zakladatelem moderního českého sochařství a sochařem světového jména. Na jeho rodném domě na Vratislavově nám. čp. 122 je umístěna jeho pamětní deska s bustou od  sochaře Václava Žaluda. V Novém Městě jsou na Vratislavově náměstí instalována díla: vrcholná protiválečná plastika Raněný (1920–1921, před Štursovým rodným domem), busta T.G. Masaryka (před budovou I. základní školy), Pomník padlým vojínům v I. světové válce (1915–1918, před Horáckou galerií), reliéf Salvator mundi – Spasitel světa (průčelí lékárny, čp. 119), na Palackého náměstí jsou umístěny sochy František Palacký (1902) a na kašně Píseň hor (1905, originál je v Horáckém muzeu, na kašně je umístěna kopie zhotovená pod vedením Vincence Makovského), na katolickém hřbitově je náhrobek Pieta (hrob Štursovy rodiny) a reliéf hlavy ukřižovaného Krista (hrob Štursových rodičů). Štursa je pochován na vyšehradském Slavíně. Ve stálé expozici Horácké galerie je instalován rozsáhlý soubor Štursových děl, který průřezově zachycuje celou jeho tvorbu. Vystaveny jsou např. plastiky Melancholické děvče (1906), Eva (1908–1909), Messalina (1912–1913) a Žena myjící si prs (1925).


Contact Information