GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Dům Františka Víznera, Žďár nad Sázavou

Popis

Dům Františka Víznera, Žďár nad Sázavou

K vynikajícím příkladům individuálního bydlení v české architektuře sedmdesátých let náleží dům mezinárodně respektovaného sklářského výtvarníka Františka Víznera. Pro výstavbu domu s ateliérem koupil v roce 1974 na úpatí Zelené hory chátrající usedlost, nacházející se v ochranném pásmu Santiniho poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Koncepci projektantů a požadavky stavebníka určovaly proto závazné podmínky památkářů. Objemové řešení domu vychází z asymetrického seskupení „ker“ pultových břidlicových střech, které umožňují jen minimální perforaci hmoty objektu z pohledově exponovaných stran od severu a severozápadu a naopak dovolují prosvětlení obytné části interiérů převážně z jižní strany. Z provozního hlediska je objekt rozdělen na dvě samostatně přístupné jednotky: hospodářskou část, obsahující garáž a sklářskou dílnu a obytnou část, propojenou kolmým křídlem zahrnujícím kuchyni a vstupní zázemí. Dvouúrovňový prostor obytného traktu s galeriovým uspořádáním vymezuje funkčně diferencovaný ateliér, sloužící zároveň ke společenským účelům, a dvojice ložnic. Práce manželů Drápalových se vyznačuje citlivým výtvarným přístupem a pochopením genia loci. Měřítko stavby, tvaroslovné prvky i užité materiály reflektují v duchu moderního regionalismu vernakulární stavební vzory. Podle sdělení architekta navozují tvary střech „formovou analogii s objekty lidové architektury dosud v místě zachované a jejich stupňovitý přechod v pyramidální ukončení není bez tvarových souvislostí s historickou sklářskou pecí“.


Kontaktní informace

  • GPS: 49° 34' 47.4132" N 15° 56' 20.382" E

Kde toto místo najdete?

Javascript is required to view this map.