GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Brady Jiří

Popis

Brady Jiří

čestný občan města - 17.3.2009
Nar. 9.2.1928 v Novém Městě na Moravě. Rodina Brady bývala významně zapojena ve společenském životě města do doby než nacistická okupace a holokaust rozbořily kontinuitu naší společnosti. Zbytek zlikvidoval komunistický puč v únoru 1948.Nelze se tedy ničemu divit, že se Jiří Brady po krutých životních zkušenostech odhodlal emigrovat, protože za těchto okolností již nemohl ve svém městě a vlasti najít podmínky k rozvoji své osobnosti. Po dobrodružném opuštění republiky se nakonec usadil v kanadském Torontu. Zde uplatnil svoji píli a invenci a vybudoval prosperující firmu. Jeho životní zkušenosti ho naučily znát cenu pomoci. V Kanadě žijí desítky vděčných krajanů z města a okolí, kteří se na něj obrátili s prosbou o pomoc při začátku života v cizí zemi. Mnoha lidem dovedl pomoci tak, že se mohli postavit na vlastní nohy. Znal se osobně s Cyrilem Musilem a často ho navštěvoval v jeho lyžařském srubu.

Nové nasměrování jeho života přinesl 17. listopad 1989. Dění ve své vlasti ho oslovilo a Jiří nezůstal stranou. Impulzem mu byla účast na shromáždění krajanů, na kterém promluvil krásnou češtinou Tomáš Baťa. Panovalo velké nadšení a v Kanadě se začaly vybírat prostředky na Občanské fórum. Protože sám na vlastní kůži zažil, co je svoboda a co je zvůle, rozhodl se angažovat ve prospěch svobodného tisku v naší zemi. Jiří usoudil, že spontánní způsob jakým byla sbírka prováděna, nevede k úspěchu a tak prohlásil, že vybere sto tisíc dolarů na moderní tiskařské zařízení pro Lidové noviny. Vymyslel a inicioval akci .Kanadští přátelé Lidových novin., která měla úspěch. Mezi členy výboru Kanadských přátel LN se nacházela velmi známá jména, namátkou uvádím Otto Jelínka, tehdejšího ministra financí Kanady, koncertního mistra klavíristu Antonína Kubálka, tenistku Martinu Navrátilovou (jediný člen, který nebyl z Kanady), spisovatele Josefa Škvoreckého a Zdenu Salivarovou, překladatele děl Václava Havla Paula Wilsona atd. Předsevzetí se ukázalo jako velice náročné a z počátku se sbírka vůbec nedařila. Nakonec se však místo slíbených sto tisíc dolarů podařilo Jiřímu shromáždit pro Lidové noviny úctyhodných devadesát tisíc dolarů, které předal Lidovým novinám na novou tiskárnu. V celé akci mu vydatně pomáhal žďárský rodák Pavel Švastal. Tím aktivity Jiřího neskončily. Byl zakládajícím členem Česko-kanadské obchodní komory, která sídlí v Praze v .Canada House. v Celetné ulici č. 19. Předsedou komory se stal Tomáš Baťa, prezidentem Otto Jelínek a Jiří Brady byl viceprezidentem Přelom do života Jiřího Brady přinesl Haniččin kufr, který se objevil v Tokiu. Celá historie kufru a pátrání po jeho majitelce je známo z knihy Hanin kufřík, která byla přeložena již do více než dvaceti jazyků. V knize jsou vzpomínky na mládí sourozenců, které jsou nerozlučně spjaty s Novým Městem na Moravě. Kniha má celosvětový ohlas a je žánrově přirovnávána k jiné světově proslulé knize, k Deníku Anny Frankové. Historie kufru, prostřednictvím které se svět dozvěděl o zmařeném životě sestry Jiřího Hany, přinesla i zájem o naše město. Již vícekrát tu proběhlo natáčení filmů o Haně Brady, naposledy na konci roku 2007, kdy tu natáčela kanadské televize.

Dne 22. ledna 2009 obdržel Jiří Brady nejvyšší civilní vyznamenání ontarijské provincie Order of Ontario za celoživotní úsilí týkajícího se obrany lidských práv a svobod. Jiří Brady je osobnost, která je nejen díky knize Hanin kufřík ve světě známá. Nové Město na Moravě na návrh člena zastupitelstva města Ing. Jaromíra Černého dne 17.3.2009 udělilo bývalému občanu Nového Města na Moravě panu Jiřímu Brady u příležitosti 80. výročí narození za jeho celoživotní úsilí týkající se obrany lidských práv a svobod čestné občanství města.
Jiří Brady zemřel 11. ledna 2019 v kanadském Torontu.


Kontaktní informace