GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Bobrová

Popis

Bobrová

Základní údaje: 906 obyvatel, 490 m n.m., 12 km jihovýchodně od Nového Města, spojení do obce autobusem, autem. V obci je prodejna smíšeného zboží, pošta a zdravotní středisko.
Bobrová leží na červené turistické značce. Informační kiosek je umístěn na budově obecního úřadu.
 
Historie
Bobrová patří k nejstarším obcím na Novoměstsku, založil ji pravděpodobně již v první polovině 13. století jeden z prvních kolonizátorů zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova. Z roku 1338 pochází první zmínka o rozdělení obce na Horní a Dolní Bobrovou. Horní Bobrová leží na levé straně říčky Bobrůvky a povýšena na městečko byla již před rokem 1368, Dolní Bobrová se rozprostírá na pravém břehu říčky a na městečko byla povýšena v roce 1462. Ke sloučení obou obcí došlo v roce 1950. Název obce je odvozován od bobra. Starobylou atmosféru obce využívají filmové štáby. V roce 2006 byl Bobrové znovu přiznán status městys.
 
Znak a pečeť městyse
Na pečeti Dolní Bobrové z 15. století jsou dvě břevna, stejná symbolika je i na znaku z roku 1727. V pečeti i znaku Horní Bobrové se objevuje zubří hlava s houžví v nozdrách. V novodobém znaku městyse Bobrové se spojily symboliky obou dříve samostatných obcí. Ve znaku je černá zubří hlava se zlatou houžví a pod ní dvě stříbrná břevna.
 
Významné osobnosti
Bobrová je rodištěm malíře a vysokoškolského pedagoga Antonína Smažila (nar. 1923), malíře Richarda Přikryla (1906-1978), malíře Ladislava Valíka (nar. 1924) a jeho bratra, hudebního skladatele a dirigenta, Jana Valíka (nar. 1923).
 
Církevní památky
V Dolní Bobrové na náměstíčku je kostel zasvěcený sv. Markétě pocházející zřejmě ze 14. století.
 
V Horní Bobrové na náměstí stojí jeden z architektonických skvostů regionu, kostel sv. Petra a Pavla. Kostel stejně jako řada dalších staveb na Vysočině vznikl ze spolupráce žďárského opata Václava Vejmluvy a slavného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Kostel vznikl přestavbou starého pozdně románského kostela. Plány na přestavbu vypracoval Santini v roce 1714 a ještě v témže roce se se stavbou začalo. Santini ponechal původní západní věž a k ní přilehlou obdélnou loď využil jako nové kněžiště. V místě původního starého kněžiště vystavěl novou prostornou loď. Touto přestavbou získal kostel opačnou orientaci než je u chrámů obvyklé, jeho hlavní oltář je na západní straně. Nejzdobnější částí kostela je východní trojboké konkávně prohnuté průčelí, které svým pojetím připomíná fasádu římského kostela Panny Marie Sedmibolestné od italského architekta Borrominiho.
 
V těsné blízkosti kostela stojí starobylá budova bývalé školy s mansardovou střechou z roku 1800 a barokní  budova fary z roku 1770.
 
Severně nad Horní Bobrovou se zdvíhá vrch, dříve zvaný Strážný kopec (593 m). V 80. letech 19. století tu byl nalezen poklad stříbrných mincí z první poloviny 17. století. Cestu na vrchol kopce, kde stojí žulový kříž, lemuje čtrnáct empírových kapliček. Křížovou cestu i žulový kříž na vrcholu nechal v roce 1820 zhotovit bobrovský farář Kleinbauer. Po jejím dokončení byl Strážný vrch přejmenován na Kalvárii.
 
V úzkém údolí řeky Bobrůvky stojí u cesty barokní boží muka z počátku 18. století.
 
Památné stromy
Na okraji Horní Bobrové u Bílkova mlýna stojí Bílkova lípa s obvodem kmenu přes 300 cm.
 
Zajímavosti okolí
Nad Dolní Bobrovou se u silnice na Moravec zvedá vrch Valy (565 m). Na jeho vrcholu postavil tehdejší majitel panství Hrabiš z Bobrové ve druhé polovině 13. století raně gotický hrádek. Po předání Dolní Bobrové žďárskému klášteru ztratil hrádek význam a již od 14. století je uváděn jako pustý. Dodnes jsou zde patrné stopy po zavalených hradních příkopech a zdech.
 
Každoroční akce
Letní autorské výstavy obrazů, plesy, Pouť ve svátek sv. Petra a Pavla (29. června), Dětský farní den.
 
Letní aktivity
Pěší turistika, cykloturistika, houbaření, koupání v koupališti v Řečici (6 km), sportování na hřišti
 
Zimní aktivity
Upravené běžecké lyžařské trasy (vzdálené 12 km), Sjezdovka Harusův kopec (vzdálená 12 km), sportování v tělocvičně
 


Kontaktní informace

  • GPS: 49° 28' 28.1352" N 16° 7' 8.4108" E

Kde toto místo najdete?

Javascript is required to view this map.