GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Areál historické železárny, Milovy

Popis

Areál historické železárny, Milovy

Areál historické železárny tvoří několik objektů – správní budova, hospoda a chlévy, stodola, špýchar, haltýř, dráthamr a sklep. Dominantou celého areálu byla v 18. století vysoká pec s hamrem a drátovnou. Původní technické objekty převážně zanikly, přesto je areál cenným pozůstatkem železářské činnosti na Žďársku.
Patrová správní budova s hospodářskými budovami sloužila po zrušení hutě jako fořtovna. Stavba je členěna jednoduchými římsami. K budově přiléhá půlkruhově zaklenutá brána se zaobleným štítem. Protilehlá brána je stržena a její klenutí nahrazeno překladem. Bývalá hospoda je podélnou přízemní stavbou. Chlévy, které tvoří součást budovy, jsou klenuté. Příčně průjezdná stodola z omítaného cihelného zdiva má ve štítové stěně větrací otvory. Ve vrcholu štítu se nachází datace: "ANNO/MDCCCXXIIII". Další budova, špýchar, je samostatně stojící dvoupodlažní stavbou obdélného půdorysu. Štítová strana je doplněna klenutými vraty a několika větracími otvory. Haltýř je drobným objektem podélného půdorysu, částečně zděným, částečně vystavěným ze svisle kladených přelištovaných desek. Z dřevěné části vede vchod do zděného prostoru zaklenutého valenou klenbou. Dráthamr je samostatně stojící budovou taktéž obdélného půdorysu. Z vnitřní dispozice se do dnešní doby nedochovaly prakticky žádné pozůstatky. Pouze zadní, trámově zastropená síň dává tušit dřívější výrobní prostory.


Kontaktní informace

  • Adresa: Milovy
  • GPS: 49° 40' 0.9408" N 16° 5' 38.0724" E
  • Otvírací doba: ve správní budově je v létě otevřena cukrárna, zbývající objekty nejsou přístupné

Kde toto místo najdete?

Javascript is required to view this map.